เทคนิคพิชิตทุนเรียนต่อประเทศจีนและมารู้จักมหาวิทยาลัยกวางสีกันเถอะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ เทคนิคพิชิตทุนเรียนต่อประเทศจีน มารู้จักมหาวิทยาลัยกวางสีกันเถอะ วิทยากรดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตDr.Tanaporn Khotpat Suan Dusit University LIVE ON ZOOMเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังจำนวน 65 คน

webadmin

November 5, 2021

อธิการบดีมอบนโยบายให้กับบุคลากร

อธิการบดีมอบนโยบายให้กับบุคลากร ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.ณ ศาลาชื่นอารมณ์ และผ่านทางออนไลน์ ZOOM

webadmin

October 20, 2021