นศ.ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46

หลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับ นาย อภิสิทธิ์ ไตรบุตร์ นาย ผงเฟย แซ่หวัง นายสุรเชษฐ์ ..

นักศึกษาจาก Liverpool John Moores ศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มสด.

อาจารย์ ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ ดร. พรชุลี ลังกา อาจารย์สุณา กังแฮ พร้อมนักศึกษาหลักสู..

กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ และมารยาทและ ภาพและรูปลักษณ์ที่สง่างาม ในระดับสากล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ และมารยาทและ ..

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ..

การทัศนศึกษาวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โ..