กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ และมารยาทและ ภาพและรูปลักษณ์ที่สง่างาม ในระดับสากล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ และมารยาทและ ..

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ..

การทัศนศึกษาวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โ..

การสัมมนาหัวข้อ “การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนาหัวข้อ &#..

งานสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อส..