ขอเชิญร่วมงาน Varieties of English และเสวนาเรื่อง Philipine English

กิจกรรมภายในงาน
– นิทรรศการรูปแบบ Minimal ทางด้านภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายในการใช้ภาาาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
– กิจกรรม Minitalk ในหัวข้อ philippine English

Date : 23 Nov 2022
Time : 10 : 00 A.M. – 13 : 00 P.M.
Location : in front of U – studio at Suan Dusit University