มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio

1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565 สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 3 Admission

2 – 10 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ *ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/141.html สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ttps://entrance.dusit.ac.th/ Suan Dusit Service Center โทร. 022445555 หรือทัก inbox มาที่ https://www.facebook.com/dusit.ac.th