มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-18 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-18 มกราคม 2566
น้องๆ สามารถดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เกณฑ์ กำหนดการ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่
Line : @suandusit
https://www.facebook.com/dusit.ac.th
Suan Dusit Service Center โทร. 022445555