เทคนิคพิชิตทุนเรียนต่อประเทศจีนและมารู้จักมหาวิทยาลัยกวางสีกันเถอะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ

  • เทคนิคพิชิตทุนเรียนต่อประเทศจีน
  • มารู้จักมหาวิทยาลัยกวางสีกันเถอะ

วิทยากร
ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Dr.Tanaporn Khotpat Suan Dusit University

LIVE ON ZOOM
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.

โดยมีอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังจำนวน 65 คน