อธิการบดีมอบนโยบายให้กับบุคลากร

อธิการบดีมอบนโยบายให้กับบุคลากร ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.ณ ศาลาชื่นอารมณ์ และผ่านทางออนไลน์ ZOOM