การสัมมนาหัวข้อ “การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนาหัวข้อ &#..

งานสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อส..