กิจกรรมนักศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 64

 

ENGLISH PROGRAM

มหาวิทยาลัยสวนคุสิต

รอบที่ 2 QUOTA (30 คน)
-วันที่ 12 ตุลาคม – 23 เมษายน 64
-แฟ้มสะสมงาน & สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
รอบที่ 3 ADMISSION 1 (60 คน) & ADMISSION 2 (60 คน)
-วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 64
-ยื่นเอกสารผลการเรียน & สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

โปรดศึกษารายละเอียด &ติดตามข่าวสาร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ㆍ http://entrance.dusit.ac.th
PLEASE FOLLOW ME:
ㆍ FACEBOOK @EnglishMajorSDU
ㆍ INSTAGRAN language_club_61
CONTACT NO.
ㆍ ENGLISH PROGRAM 02-244-5858
ㆍ REGISTRATION OFFICE 02-244-5174

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *