กิจกรรม Language and Culture Fair

DSC_0362

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม งาน Language and Culture Fair

โดยนักศึกษาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้มีการออกบูธขายอาหาร ของประเทศต่างๆได้แก่ 1.ภาษาญี่ปุ่น 2.ภาษาจีน 3.ภาษาเกาหลี และ 4.ภาษาฝรั่งเศส

จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1

Blog Attachment

Leave us a Comment