ประกันคุณภาพ

นศ.ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46

หลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับ

นาย อภิสิทธิ์ ไตรบุตร์
นาย ผงเฟย แซ่หวัง
นายสุรเชษฐ์ หลงครุฑ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46
“ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” ในกีฬาแฮนด์บอล และได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *