กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ และมารยาทและ ภาพและรูปลักษณ์ที่สง่างาม ในระดับสากล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ และมารยาทและ ภาพและรูปลักษณ์ที่สง่างาม ในระดับสากล “Personality and Intellectual Development for International Standard” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โดยมีหัวข้อดังนี้

“บุคลิกภาพ และมารยาท ในระดับสากล”
โดย ดร.ชนินทร์ ด่วนชะเอม

“ภาพและรูปลักษณ์ที่สง่างาม ในระดับสากล”
คุณภนิดา แซ่ลี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *