การทัศนศึกษาวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

46112815_927037604171913_6248016241206755328_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ โบราณสถาน วัด วัง และสถาปัตยกรรมไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เมื่อ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

Blog Attachment

Leave us a Comment