การสัมมนาหัวข้อ “การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย”

46058283_926537810888559_5605899255857283072_n

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนาหัวข้อ “การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย” โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment