งานสัมมนา

การสัมมนา หัวข้อ”เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานในโรงแรม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการสัมมนาหัวข้อ”เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานในโรงแรม” โดย คุณอภิชัย บ้านพรวน รุ่นพี่ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมกว่า 4 ปี พร้อมกับเผยเคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อให้ได้งานในโรงแรมระดับ 5 ดาว เจาะลึกทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมแบบ exclusive

เมื่อ วันอังคารที่6 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 เวลา 09.00-12.00น.
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *