งานสัมมนา

งานสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ” โดยมีการเรียนรู้และเจาะลึกกับทักษะสำคัญ สู่ความสำเร็จในงานบริการ วิทยากรโดย คุณ ปรัชญา ใหญ่คุณ ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านบริการลูกค้า เมื่อ วันอังคารที่30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/EnglishMajorSDU/videos/334277653971985/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *