งานสัมมนา

งานสัมมนา หัวข้อ “อังกฤษติดปีก”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “อังกฤษติดปีก” บรรยายโดย คุณ ปรียกร อุทธสิงห์ แอร์โฮสเตสจากสายการบินไทย ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในเรื่องของการเตรียมตัวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพร้อมมาแชร์ประสบการณ์ตรง เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:00-12:00 น.ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *